Jitka Nesnídalová

absolventka AVU v Praze, působila na stážích v salzburské Summer Academy a londýnské Middlesex University. Zabývá malbou, která je často propojena s objekty. Pravidelně vystavuje v Čechách i zahraničí.

 

Mezi poslední výstavy patří:

 • 2011 Krasohled, Galerie Kotlelna, Říčany u Prahy
 • Regeneration- Paris – France – 2010,
 • Diplomanti – Národní galerie – 2010
 • a nebo samostané výstavy v galerii Peron – Vzpomínky – 2010
 • či (A)Void Gallery – Letní město – 2010…
 • 2012 JIN – LACRIMA, galerie 21. století, Praha.

Mezi další úspěšné výstavy patří například:

 • Defenestrace – Novoměstská radnice 2008 AVU18 – Národní galerie 2007 Jung art – galerie Dolmen 2008…
 •  Je vítězkou soutěže pro mladé umělce do 35let v kategorii malba a také finalistkou několika soutěží: Essel Award – Národní galerie 2009 Leinemann – Stiftung – Berlin, Ars kontakt, Seat emocion, Loreal design…
 • a je zastoupena ve francouzské sbírce společnosti CFDT, sbírce Clarion aj soukromých sbírkách.

a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague, has done internships at the Salzburg Summer Academy and at Middlesex University, London. Her main field of interest is painting, which is often linked with objects.She regularly exhibits in the Czech Republic and abroad.

Recent exhibitions include:

 • BINOCULARS 2011, Kotlelna Gallery, Říčany near Prague,
 • Regeneration – Paris – France – 2010,
 • Diploma – National Gallery – 2010
 • and the solo exhibitions in the Peron Gallery – Memories – 2010
 • or (A) Void Gallery-Summer – 2010 City…
 • 2012 JIN – LACRIMA, gallery 21. century, Prague.

Other successful shows include:

 • Defenestration at the New Town Hall, 2008 AVU18 National Gallery of Art 2007 Jung-gallery Dolmen 2008…
 • She is the winner of the competition for young artists under age 35 in the category of painting and also a finalist in several competitions: Essel Award-The National Gallery 2009 Leinemann-Stiftung, Berlin, Ars contact, Seat emoción, Loreal design…
 • and is represented in the French collection of CFDT, Clarion Collection and also private collections.