VZDĚLÁNÍ

 • 2004 – 2010 Akademie výtvarných umění – Praha
 • 2009 – 2010 intermediální ateliér – prof. Milan Knížák
 • 2007 – 2009 ateliér klasické malby – prof. Zdeněk Beran
 • 2005 – 2007 ateliér malba- doc. Michael Rittstein
 • 2004 – 2005 intermediální ateliér- prof. Milan Knížák
 • 2008 – 2010 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakultativní modul pedagogických disciplín
 • 2009 Middlesex University- London, Great Britain
 • 2008 International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg, Rakousko, malířský ateliér Evy Wagner

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

 • 2011 Orco, Jitka Nesnídalová, Praha
 • 2010 galerie Peron, Jitka Nesnídalová - Vzpomínky, Praha
 • 2010 (A)VOID Gallery, Letní město - Jitka Nesnídalová, Praha
 • 2012 JIN – LACRIMA, galerie 21. století, Praha

SPOLEČNÉ VÝSTAVY:

 • 2012 363, galerie Peron, Praha
 • 2011 Krasohled, Galerie Kotlelna, Říčany u Prahy
 • 2011 363, galerie ORCO, Praha
 • 2011 zámek Jablonna, s Markem Slavíkem, Jablonna nad Vltavou
 • 2011 Galerie Dolmen, Slavík, Nesnídalová, Javůrek Houska, Praha
 • 2011 Maďarský institut, Přes most, Praha
 • 2010 63. Salon v Poličce, Polička
 • 2010 Národní galerie, výstava diplomantů, Praha, katalog
 • 2010 Regeneration, Paris, France, katalog
 • 2009 Jung art galerie Dolmen, Praha
 • 2009 Nesnídalová a Oleríny, zámek v Jindřichově Hradci
 • 2009 Nesnídalová, Vávra, Houska, galerie Dolmen, Praha
 • 2009 Konfrontace – 6. ročník, Brno, Praha
 • 2009 ESSL AWARD CEE 2009, Nominační výstava, Veletržní palace, Praha- katalog
 • 2008 ČEZ soukromá výstava, Lucerna, Praha
 • 2008 Konfrontace, Nová radnice, Brno,
 • 2008 Konfrontace, Lapidarium, Praha,
 • 2008 Dravověda, Galerie Vyšehrad, Praha,
 • 2008 Eva Wagner’s studio, Hohensalzburg Fortress, Salzburg, Austria
 • 2008 Jung art, galerie Dolmen, Praha,
 • 2008 Defenestrace, Novoměstská radnice, Praha, katalog
 • 2007 AVU 18, Národní galerie v Praze, katalog
 • 2007 Maturace, galerie Akademie výtvarného umění, Praha,
 • 2007 symposium- Chebské dvorky, open air exhibition, Cheb
 • 2006 studenti malířských ateliérů doc. M. Rittsteina a doc. S. Diviše, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
 • 2006 studenti malířských ateliérů doc. M. Rittsteina a doc. S. Diviše, Akademie výtvarných umění v Praze
 • 2005 symposium Klenová, open air exhibition, Klatovy
 • 2005 studenti prof. M. Knížáka, galerie Art Factory, Praha
 • 2004 studenti prof. M. Knížáka, Galerie XXL, Louny
 • 2002 Rasizmus, Art galerie, Český Krumlov
 • 2001 Umělci jižních Čech, dům kultury, Deštná

PROJEKTY:

 • 2011 výstava se student malby, kavárna Jericho,Praha
 • 2011 výstava se student malby Soukenická 23, Praha
 • 2011 ČNB, Jitka Nesnidalova, Praha
 • 2011 Frühlingsfest Tschechien-Deutschland,Fürstenwalde/Spree, Německo
 • 2010 Art Fair, Meet factory
 • 2008 Universita třetího věku, Jindřichův Hradec,
 • 2008 Oživování zubní vrtačky, Nová Bystřice
 • 2006 Výstava v tramvaji, Praha

KURÁTORSKÉ PROJEKTY:

 • 2011 Krasohled, Galerie Kotlelna, Říčany u Prahy
 • 2011 Galerie Dolmen, Slavík, Nesnídalová, JavůrekHouska, Praha
 • 2011 Maďarský institut, Přes most, Praha
 • 2009 Nesnídalová a Oleríny, zámek v JindřichověHradci
 • 2007 Maturace, galerie Akademie výtvarného umění, Praha,

SYMPOZIA:

 • 2007 sympozium – Chebské dvorky
 • 2005 sympozium Klenová

OCENĚNÍ:

 • 2011 vítěz soutěže mladý umělec do 35let, Praha 1, kategorie malba,
 • 2009 Leinemann- Stiftung Prize, Berlin, finalista
 • 2009 ESSL AWARD CEE 2009, finalista
 • 2008, 2009 Jung art, galerie Dolmen, finalista
 • 2008, 2009 Konfrontace- 6. ročník, Brno, Praha, finalista
 • 2008 Loreal design, finalista
 • 2007 Seat arte emocion, finalista

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH:

 • CFDT Paris, France
 • Clarion sbírka, ČR
EDUCATION

 • 2004 – 2010 Academy of Fine Arts – Prague
 • 2009 – 2010 Intermedia Studio of Prof. Milan Knizak
 • 2007 – 2009 Studio of classical painting – Prof. Zdeněk Beran
 • 2005 – 2007 Painting studio of Doc. Michael Rittstein
 • 2004 – 2005 Intermedia studio – Prof. Milan Knizak
 • 2008 – 2010 College of Applied Arts in Prague Optional module teaching disciplines
 • 2009 Middlesex University, London, Great Britain
 • 2008 International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg, Austria, painting studio, Eva Wagner

SOLO EXHIBITIONS

 • 2011 Orco, Jitka Nesnídalová, Prague
 • 2010 Peron Gallery, Jitka Nesnídalová-Memories, Prague
 • 2010 (A) VOID Gallery, Summer-town Nesnídalová Jitka, Prague
 • 2012 JIN – LACRIMA, gallery 21. century, Prague

GROUP EXHIBITIONS:

 • 2012 363, Peron Gallery, Prague BINOCULARS 2011, Kotlelna Gallery, Říčany near Prague
 • 2011 363, ORCO Gallery, Prague
 • 2011 Chateau Jablonne, with Mark Nightingale, Jablonne on the Vltava
 • 2011 Dolmen Gallery, Nightingale, Nesnídalová, Javůrek, Houska, Prague
 • 2011 Hungarian Institute, Over the Bridge, Prague
 • 2010 63. Salon Polička Shelf
 • 2010 National Gallery exhibition of undergraduates, Prague, catalog Regeneration 2010, Paris, France, catalog
 • 2009 Jung Art Dolmen gallery, Prague Nesnídalová and Oleríny
 • 2009 Henry’s castle in Hradec Nesnídalová
 • 2009 Vavra, Houska, Dolmen Gallery, Prague.
 • 2009 Confrontation-6th year, Brno, Prague
 • 2009 ESSL AWARD CEE 2009, Nomination Exhibition, Trade Fair Palace, Prague-catalog
 • 2008 ČEZ private exhibition, Lucerna, Prague The confrontation of 2008, New City Hall, Brno,
 • 2008 Confrontation, Lapidary, Prague, Dravověda
 • 2008, Vysehrad Gallery, Prague
 • 2008 Eva Wagner’s studio, Hohensalzburg Fortress, Salzburg, Austria
 • 2008 Jung Art, Dolmen Gallery, Prague,
 • 2008 Defenestration, New Town Hall, Prague, catalog
 • 2007 Academy of Fine Arts 18, the National Gallery in Prague, catalog
 • 2007 Maturation, gallery of the Academy of Fine Arts, Prague,
 • 2007 Symposium CUP, an open air exhibition, Cheb
 • 2006 exhibition of the students from doc. M. Rittstein and Assoc. P. Divis’s painting studios, College of Applied Arts in Prague
 • 2006 exhibition of the students from doc. M. Rittstein and Assoc. P. Divis’s painting studios, Academy of Fine Arts in Prague
 • 2005 symposium Klenová, an open air exhibition, Klatovy
 • 2005 students prof. M. Knížák, Art Factory Gallery, Prague
 • 2004 students prof. M. Knížák, XXL Gallery, Louny
 • 2002 Racism, Art Gallery, Czech Krumlov
 • 2001 Artists of South Bohemia, house of culture, Deštná

PROJECTS:

 • 2011 Painting exhibition of student painting, Jericho Cafe, Prague
 • 2011 Exhibition of paintings of students, Soukenicka 23, Prague
 • 2011 CNB Jitka Nesnidalova, Prague
 • 2011 Frühlingsfest Tschechien Deutschland Fürstenwalde / Spree, Germany
 • 2010 Art Fair, Meet Factory
 • 2008 University of the Third Age, Jindrichuv Hradec,
 • 2008 Revival of the dental drill, Nová Bystřice
 • 2006 Exhibition on the tram, Prague

CURATORIAL PROJECTS:

 • 2011 BINOCULARS, Kotlelna Gallery, Říčany near Prague
 • 2011 Dolmen Gallery, Nightingale, Nesnídalová, Javůrek Houska, Prague
 • 2011 Hungarian Institute, Over the Bridge, Prague
 • 2009 Nesnídalová and Oleríny, Henry’s castle in Hradec
 • 2007 Maturation, gallery of the Academy of Fine Arts, Prague,

SYMPOSIUM:

 • 2007 Symposium 2007-CUP
 • 2005 Symposium Klenová

AWARDS:

 • 2011 winner of the Young artist under age 35 competition, Prague 1, Category painting,
 • 2009 Leinemann Prize-Stiftung, Berlin, finalist
 • 2009 ESSL AWARD CEE 2009, finalist
 • 2008, 2009 Jung Art Gallery Dolmen, finalist
 • 2008, 2009 Confrontation-6th year, Brno, Prague, finalist
 • 2008 Loreal design finalist
 • 2007 Seat emoción arte, finalist

COLLECTIONS:

 • CFDT Paris, France
 • Clarion Collection, Czech Rep.